Σφραγίδα

Συντάκτης

Sodick Europe Ltd
Rowley Drive, Baginton
Coventry CV3 4LS
United Kingdom
Τηλέφωνο: +44 (0) 24 7621 4314
Φαξ: +44 (0) 7630 5680

Για τις ερωτήσεις σχετικά με αυτόν τον ιστοχώρο παρακαλώ απευθυνθείτε

Τηλέφωνο: +44 (0) 24 7621 4314
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: europe@sodick.eu.com

© Sodick Europe Ltd.

Νομικές πληροφορίες

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοχώρου υπόκειται στα πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Καμιά αλλαγή δεν πρέπει να γίνεται στο κείμενο, φωτογραφία, παράσταση, λογότυπο, κ.λπ. διαθέσιμος αυτός ο ιστοχώρος από την Sodick Europe Ltd, ούτε μπορεί να γίνει αντιγραφή για επαγγελματικούς λόγους και να χρησιμοποιηθεί σε άλλους ιστοχώρους.

Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία, καθώς επίσης και η χρήση του ίδιου πράγματος, όλων των logins στον Sodick Ευρώπη ΕΠΕ ιστοχώρο, και όλων των πραγμάτων που γίνονται ανεκτά, ή που απέχονται από τον ιστοχώρο σχετικά με τη Sodick Europe Ltd., υπόκεινται αποκλειστικά στο βρετανικό νόμο. Η θέση της απόδοσης και ο αποκλειστικός νομικός τόπος συναντήσεως είναι και το δύο Coventry.

© Sodick Europe Ltd. Status: November 2008

Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.

More information: www.google.com/analytics